Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 20/08/2017
Ex: 20/08/2017

Comerç i màrqueting

  • Augmentar la qualitat en el servei i en l'atenció al client per fidelitzar la clientela amb un bon tracte i millorar la imatge de l'empresa cap a l'exterior. Conèixer i portar a terme les tècniques més eficaces. Optimitzar les claus de la comunicació a través de diferents estils comunicatius, i del llenguatge verbal i no verbal. Conèixer les bases emocionals i l'autocontrol.
  • Capacitar en els processos de gestió de l’aprovisionament a tota la cadena d’operacions.
  • Formar professionals en la categoria d'aprenents per a realitzar operacions auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionat, seguint protocols establerts, criteri comercial i d’imatge, operant amb la qualitat indicada observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Informàtica i comunicacions

  • Millorar l'ocupabilitat de les persones i facilitar la seva inserció laboral mitjançant tallers d'alfabetització digital per iniciar a la població adulta en el camp de la informàtica
  • Millorar l'ocupabilitat de les persones i facilitar la seva inserció laboral mitjançant tallers d'alfabetització digital per iniciar a la població adulta en el camp de la informàtica
  • Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les utilitats del full de càlcul i les aplicacions a l’hora de fer l'anàlisi de dades, crear càlculs, funcions i gràfics.
  • Estudiar les bases de l'animació 3D. Iniciar'te en el món de l'animació 3D partint dels principis bàsics de l'animació i el domini del software perquè aconsegueixis donar vida a qualsevol objecte o personatge.

Desenvolupament personal i RH

  • Conèixer la metodologia i les eines pràctiques de Mindfulness, dirigides a ampliar les capacitats de les persones que conformen les empreses: gestió, direcció, lideratge i plantilla, i a millorar les seves habilitats empresarials concretes, com és ara la creativitat, la presa de decisions, la gestió de les emocions i les relacions interpersonals. Potenciar habilitats com: enfocar les coses importants, la intel·ligència emocional, la visió...

Educació i formació

  • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
  • Oferir els coneixements i habilitats per a dur a terme amb qualitat les tasques de monitoratge en menjadors escolars.

Pàgines