Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Operació i manteniment de piscines

Data: La inscripció al curs és oberta tot l'any al telèfon 977 010 850. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari, se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.
Entitat: Fundació Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
10 hores
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Manteniment d'instal·lacions
Preu: 
100 €

Objectius: 
Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal—·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris. Els establerts al decret 742/2013.

Continguts: 

Introducció: Riscos sanitaris en l’ús de piscines. Normativa sanitària en piscines d’ús públic. Ordenança “tipus” de federació de municipis. Real Decret 742/2013. Funcionament de la instal·—lació: Característiques fisicoquímiques de l’aigua. Instal·—lacions bàsiques.Tractament de l’aigua. Alternatives als tractaments tradicionals: rad. ultraviolada, cloració salina Sessió pràctica: Ús d'espectrofotòmetre. Interpretació de les analítiques de laboratori. Plans d’autocontrol i registres: Conceptes bàsics. Fitxa tècnica de la piscina. Pla de neteja i desinfecció de la instal·—lació. Pla de tractament de l’aigua dels vasos. Pla de desratització i desinfecció: Planificació de les anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques. Pla de neteja i manteniment del sistema de ventilació i calefacció. Sessió pràctica: Elaboració del pla de neteja i desinfecció de la pròpia instal·—lació.Fitxes de seguretat dels productes químics. (REACH).Visita formativa.

Observacions: 
Bonificable per la FUNDAE, antiga Fundació Tripartita. Demaneu la gestió de la bonificació 15 dies abans de l'inici.