Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Operació i manteniment de piscines

Data: 
Dimarts, 4 Juliol 2017 a Dijous, 6 Juliol 2017
Entitat: Fundació Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
10 hores
Horari: 
dt i dj de 9 a 14h
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Manteniment d'instal·lacions
Preu: 
100 €

Objectius: 
Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal—·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris. Els establerts al decret 742/2013

Continguts: 

Introducció: Riscos sanitaris en l’ús de piscines. Normativa sanitària en piscines d’ús públic. Ordenança “tipus” de federació de municipis. Real Decret 742/2013. Funcionament de la instal·—lació: Característiques fisicoquímiques de l’aigua. Instal·—lacions bàsiques.Tractament de l’aigua. Alternatives als tractaments tradicionals: rad. ultraviolada, cloració salina Sessió pràctica: Ús d'espectrofotòmetre. Interpretació de les analítiques de laboratori. Plans d’autocontrol i registres: Conceptes bàsics. Fitxa tècnica de la piscina. Pla de neteja i desinfecció de la instal·—lació. Pla de tractament de l’aigua dels vasos. Pla de desratització i desinfecció: Planificació de les anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques. Pla de neteja i manteniment del sistema de ventilació i calefacció. Sessió pràctica: Elaboració del pla de neteja i desinfecció de la pròpia instal·—lació.Fitxes de seguretat dels productes químics. (REACH).Visita formativa.

Observacions: 
Bonificable a través de la Fundación Tripartita. Demaneu la gestió de la bonificació 15 dies abans de l'inici.