Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

Data: 
Dilluns, 3 Juliol 2017 a Divendres, 21 Juliol 2017
Entitat: Fundació Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
60 hores
Horari: 
dl, dc i dv de 17 a 21h
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Agroalimentari
Preu: 
245 €
Destinat: 
Majors de 16 anys

Objectius: 
Assolir l'acreditació i capacitació de nivell qualificat

Continguts: 


Mòdul 1. Els enemics dels conreus.Mòdul 2. Els productes fitosanitaris.Mòdul 3. Mètodes d'aplicació i equips de tractament.Mòdul 4. Aspectes normatius.Mòdul 5. Salut i prevenció de riscos laborals
Examen final.

Observacions: 
Bonificable a través de la Fundación Tripartita. Demaneu la gestió de la bonificació 15 dies abans de l'inici. Mas Carandell és centre homologat. El carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris és obligatori per realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d'ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació,i en concret: els responsables d'equips de tractament terrestre, els agricultors que els realitzin en la seva pròpia explotació amb la contractació de personal auxiliar i el personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d'ús professional. Segons normativa, per adquirir i aplicar un producte fitosanitari, cal acreditar coneixements de plagues i males herbes així com dels productes que s'utilitzaran i els mètodes correctes d'aplicació. Per utilitzar i comercialitzar productes fitosanitaris és obligatori tenir el carnet d'aplicació i manipulació de productes fitosanitaris, que és personal i intransferible, i ser major de 16 anys. El preu públic pel dret d'examen i expedició del certificat és de 32€, inclòs en el preu del curs. La sol·licitud per a l’expedició del carnet es realitza amb un imprès normalitzat que es descarrega del web http://www.gencat.cat/agricultura. A l’imprès cal incloure les dades identificatives i s'ha d'acompanyar d’una còpia del certificat acreditatiu de la capacitació, o en el seu cas, de la titulació o formació esmentada en l’annex de l’ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny.